PRAKTKARP

Praktkarpen är en färgvariant av den ”vanliga” spegelkarpen. Den har mycket god förmåga att utveckla pigment i främst röd och gul färg. Inslag av svart och vitt förekommer ibland.

Praktkarpens föda utgörs av insekter både i vattenmassan och på botten. Praktkarpen är mycket tålig och långlivade. Den tål låga syrehalter ner mot 1 mg/l detta medför att den klarar av att övervintra även i mindre dammar.

När Praktkarpen nått vikter runt 500 g har den goda förutsättningar att klara problemet med predatorer i form av rovfåglar och rovdjur. Större storlekar kan således utan problem in planteras i alla vatten. Mindre fiskar lämpar sig bättre till små dammar där man har god uppsikt.


Aneboda Fiskodling
Box 118
360 30 Lammhult
Tel : 0472- 26 20 01
Fax: 0472- 26 20 86
Om Ni har några frågor
eller funderingar är
NI välkomna att höra av Er!