Spegelkarp

- Metarens obestridda storvilt -

Karpen är en grundvattenfisk som trivs i stilla eller lugnt strömmande vatten. Bäst trivs karpen när vattentemperaturen ligger runt 20 grader Celsius.

Dess huvudsakliga föda är bottendjur och insekter varför den föredrar mjuk botten. Vid god tillgång på föda kan en karp växa ett par kg under en sommar och nå en vikt av över 20 kg på samma antal år. Karpen anses vara en utmärkt ”fighter” vilket har gjort den till en mycket populär sportfisk såväl i Sverige som i utlandet. Karpen är  stor, stark och uthållig men också skygg och försiktig.

Att lyckas fånga en karp på mete har blivit den stora utmaningen för många sportfiskare. Karpar som planterades ut i början av 90-talet har nu i vissa vatten nått vikter över 20 kg. I vatten där karp planterades in i slutet av 90-talet finns många vatten som har karpar som väger över 15 kg. Det svenska sportfiskerekordet för karp är över 21 kg. Karpen är långlivad och kan i Sverige bli upp emot 50 år.


Aneboda Fiskodling
Box 118
360 30 Lammhult
Tel : 0472- 26 20 01
Fax: 0472- 26 20 86
Om Ni har några frågor
eller funderingar är
NI välkomna att höra av Er!