En vacker fisk med olika utseende

Fjällens utbildning visar en ärftlig betingad variation.
Fyra huvudtyper kan särskiljas:

Fjällkarp: Hela kroppen täckt med små ensartade fjäll.

Spegelkarp: Fjällen är stora och oregelbundet spridda, som speglar.

Radkarp: Har en enda rad med stora likartade fjäll längs sidolinjen, och en rad små fjäll längs ryggen.

Läderkarp: Är helt eller nästan helt utan fjäll.

Spegelkarp
Radkarp
Läderkarp
Fjällkarp

Aneboda Fiskodling
Box 118
360 30 Lammhult
Tel : 0472- 26 20 01
Fax: 0472- 26 20 86
Om Ni har några frågor
eller funderingar är
NI välkomna att höra av Er!