Fisken från de stora kinesiska floderna

Gräskarp (Ctenopharyngodon idella) härstammar ursprungligen från Kina, där den naturligt lever i bl a Amur-floden. Dess asiatiska namn skulle på svenska vara
”vit-amur”. En kines som ser en fisk hoppa i en flod skulle inte som vi anta att det är en lax, utan just en gräskarp

När gräskarparna leker på försommaren, har de upp till 30 kg tunga fiskarna vandrat flera hundra mil till flodernas källområden. Det är själva vandringen genom olika årstids- och klimatförhållanden som stimulerar utvecklingen av rom och mjölke. En stor hona kan producera hundratusentals romkorn, men endast en liten bråkdel resulterar i nya fiskar. Både rom och nykläckta larver är pelagiska, d v s de svävar fritt i vattenmassan. Skulle rom eller larver sjunka till bottnen dör de ofelbart. För att gräskarpar skall kunna föröka sig i en flod, krävs att vattnet har lämplig sammansättning och strömningshastighet. Vidare måste floden vara hundratals mil lång. Dels för att föräldradjuren under sin vandring skall kunna utveckla könsprodukter, men även för att rom och yngel skall hinna utvecklas och bli frisimmande innan de når flodens utlopp. Gradvis arbetar sig de små gräskarpen uppåt floden igen med långa utflykter ut i översvämmade områden där de äter växter motsvarande sin egen kroppsvikt per dag. När de efter flera års vandring når lekområdena i flodens källområde är de lekmogna och cirkeln kan slutas.

I Europa finns inga floder där dessa avgörande betingelser uppfylls. All reproduktion av gräskarp sker därför genom simulering av de avgörande betingelserna och hormonteknik.


Aneboda Fiskodling
Box 118
360 30 Lammhult
Tel : 0472- 26 20 01
Fax: 0472- 26 20 86
Om Ni har några frågor
eller funderingar är
NI välkomna att höra av Er!